נסורת 5 ק"ג עד 7 ק"ג

נסורת 5 ק"ג עד 7 ק"ג

נסורת 5 ק"ג עד 7 ק"ג